Inovacijos kaip visuma

Strateginės peržvalgos sesija

   

Daugelis organizacijose ieškom naujų, kitokių kampų, reaguodami į tai, kas vyksta išorėje. Kaip verslui įgauti gebėjimą kurti inovacijas? Kuo skiriasi horizontalios (prisitaikančios) ir vertikalios (proveržio) inovacijos? Kokį proveržį verslui suteikia inovacijų kaip visumos samprata?

Kviečiame pakilti virš verslo rutinos - stereotipinio, įprasto mąstymo, strateginės peržvalgos sesijoje "INOVACIJOS KAIP VISUMA" pamatant naujas organizacijos veiklos galimybes ir verslo sprendimus, žvelgiant į inovacijas kaip į visumą. 

Sesijos vedantysis - Prof. ANDREJ TESLINOV
Sesijos moderatorė  - RASA BALTĖ - BALČIŪNIENĖ

PLAČIAU>>

 

„Į inovacijas žvelgdami fragmentiškai, kaip į naujoves, nešančias  ekonominę, komercinę naudą, mes naudojamės antriniu inovacijų efektu, neišnaudojančiu inovacijų kaip reiškinio  galimybių.“ /Prof. Andrej Teslinov/

STRATEGINĖS SESIJOS IDĖJA:

Inovacinę eko-aplinką mokysimės kurti kaip inovacijų gyvenamąją vietą, kurioje inovacija įvyksta tik tuomet, kai visos aplinkos funkcijos vykdo savo paskirtį („eko“ senovės graikų k. – būstas, namas).

SESIJA verslo kūrėjams ir vadovams sudarys galimybes:

 • Atskirti vystymą skatinančius pokyčius nuo kitų procesų;
 • Perprasti vystymosi dėsningumus ir laiku pastebėti momentus pokyčiams.
 • Suprasti inovacijas kaip savęs vystymo būdą, o ne vien tik kaip  komercinę priemonę;
 • Atskirti „horizontalias“ (prisitaikančias) inovacijas  nuo „vertikalių“ (proveržio) inovacijų;
 • Suprasti sėkmingos inovacinės veiklos pagrindus ir jai kurti specialias  sąlygas;
 • Kurti vidinius „kanalus“, kuriais  atkeliautų inovacinės idėjos, atnaujindamos savęs vaizdinius;
 • Pasirūpinti instrumentais, kurie padės pilnam inovacijos gyvenimo palaikymui;
 • Įvertinti reikalingas  pastangas sudėtinguose pasirinkimuose, kada situacija yra neaiški;
 • Susipažinti su skirtingais pasauliniais inovatyvios veiklos organizavimo modeliais.

STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS TEMOS:

1 tema
Vystymasis kaip valdymo objektas

 • Pokyčių, prisidedančių prie vystymosi, ypatybės.
 • Vystymasis tai… „didžiojo rato“ vystymosi dėsningumai.
 • Vystymosi valdymo koncepcijos.
 • Inovacijos kaip vystymosi instrumentai.

2 tema
Inovatyvi veikla kaip visuma

 • Inovacijos koncepcijos.
 • „Inovacijų erdvės“ samprata.
 • Inovatyvių veiklų „portfelis“.
 • Inovacijų savybių įvairovė. 

3 tema
Inovacijų valdymas

 • Inovacijų problemos.
 • Inovatyvaus proceso modeliai.
 • Inovatyvaus proceso instrumentai.
 • Inovacijų valdymo lygiai.
 • „Vertikalių“ inovacijų valdymo ypatumai.
 

METODIKA:

Strateginė peržvalgos sesija paremta organizacijų vystymosi valdymo praktika (mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ projektai  www.DBAconcept.ru) ir inovatyvių praktikų ir sistemų plėtros įvairiose pasaulio inovacijų platformose tyrimais (PI-Campus – Singapūras, Indija ir kt.).

KAINA:

Derinama individualiai pagal kliento užsakymą.

VEDANTYSIS:

Prof. Andrej TESLINOV

Tai profesorius, technikos mokslų daktaras, mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ generalinis direktorius www.DBAconcept.ru, konceptualių analitikų klubo vadovas (www.master-concept.ru). Taip pat atviro Didžiosios Britanijos universiteto dėstytojas (www.open.ac.uk), МИМ ЛИНК Mokslinis konsultantas (www.ou-link.ru), bei knygų – bestselerių apie vystomąjį valdymą ir konceptualų sudėtingų sprendimų projektavimą autorius. Daugiau informacijos www.teslinov.ru.

 

SESIJOS MODERATORĖ:

Rasa BALTĖ - BALČIŪNIENĖ

Visuomenės veikėja, kokybinių  pokyčių konsultantė, naujų galimybių erdvės kūrėja ir  inovatyvių idėjų vystytoja, tarpdisciplininių giluminio požiūrio edukacinių projektų ir inovatyvių proveržių  idėjų paieškos konferencijų organizatorė, ateities matymo strateginių sesijų ir kūrybos laboratorijų moderatorė. Ontopsichologijos metodų taikymo praktikė bei Harmoningos asmenybės instituto ir  Femina Bona  įkūrėja, verslininkė.