Lyderio mąstymo būdas

Sąmoningumo didinimo praktika 

„LYDERIO MĄSTYMO BŪDAS: GALIMYBĖS IR RIBOTUMAI“ 

 „SĄMONINGUMAS – tai gebėjimas matyti
 reiškinių, įpročių, elgsenų PRIEŽASTIS,
atskiriant GYVENIMO faktus
 nuo interpretacijų,
FUNKCIONALUMĄ nuo stereotipų,
ESMĘ nuo antraeilių dalykų,
sveiko PROTO pasireiškimą
nuo idealoginių prasmių.” 
RASA BALTĖ - BALČIŪNIENĖ

 

PRAKTIKOS TIKSLAS – didinti  asmeninį efektyvumą, plečiant sąmoningumą ir gilinant savistabos įgūdžius, išsamiai išanalizavus savo mąstymo būdą  ir jo pasireiškiančias fiksacijas – šablonus, kurie trukdo auginti rezultatus ir vystyti veiklas, tuo pačiu įgaunant orientyrus, kaip keisti mąstymo ir emocinio reagavimo įpročius bei elgseną  kasdieninėje veikloje.

„DIDIIEJI POKYČIAI PRASIDEDA NUO MAŽŲ KITONIŠKŲ ŽINGSNELIŲ KASDIENINĖSE SMULKMENOSE“. Rasa Baltė - Balčiūnienė

KAM SKIRTA?

1) Verslo kūrėjams, vadovams, projektų vadovams, jauniesiems lyderiams ir tiems, kas jaučia, kad gali savo gyvenime pasiekti daugiau, maksimaliai atskleidžiant savo potencialą  ir jaučiant pasitenkinimą iš to, ką daro;

2) Organizacijų žmonėms, siekiantiems:

 • kurti save organizuojančią kultūrą,
 • įgyvendinti pokyčius (pasaulinis tyrimas demonstruoja, kad tik 30 proc. organizacinių pokyčių yra įgyvendinama, kaip buvo suplanuota, nesėkmių dažna priežastis: žmonių pasipriešinimas ir neįsitraukimas),
 • turėti  išplėsto suvokimo orientyrus, kaip atsirinkti partnerius ir svarbius organizacijos žmones.

VERTĖ DALYVIAMS, KAIP ĮMANOMAS POKYTIS:

1) daugiau supras save, įsivertins savo, kaip lyderio, potencialą, gaus profesionalų grįžtamą ryšį, padėsiantį save vystyti:

- atpažįstant vidinius impulsus, kurie provokuoja vienokį ar kitokį elgesį,

- suvokiant savo vertybes, neįsisąmonintus motyvus, kurie skatina veikti arba riboja vystymąsi,

- įsivardinant savęs auginimo kryptis ir žinoti, kokie trukdžiai gali kilti.

2) kiekvieno dalyvio testavimas pagal mokymuose pristatomą Lyderio potencialo nustatymo  metodiką ir gautų rezultatų interpretacija bei vystymosi orientyrų  suformavimas,

3) įgis praktinius  orientyrus, kaip vertinti žmones,  giliau įžvelgiant asmenybines charakteristikas ir jų pasireiškimus,

4) išplės standartinio lyderio suvokimo ribas ir formuos požiūrį į žmonių veiklas ir vystymąsi, kaip šeimininkiškos pozicijos, proaktyvaus savarankiškumo, antrapreneriško, savo gyvenimo kūrėjo veikimo stilių.

„KIEKVIENAS IŠ MŪSŲ ESAME SAVO GYVENIMO LYDERIAI,

  TIK VIENI – TAI SUVOKIA, KITI –NE“ 

Rasa Baltė - Balčiūnienė 

 

PRAKTIKOS TEMOS:

 • IŠPLĖSTINĖ LYDERIO SAMPRATA: skirtumas tarp kontekstinio ir stereotipinio mąstymo prasmių.
 • SVEIKO PROTO IR SOCIALINIAI (IDELAOGINIAI) KRITERIJAI: tapatybių tipai, siekiai, informacija.
 • MĄSTYMO BŪDAS: suvokimo formavimosi principai, mentalinių vaizdinių įtaka pasirinkimams. Dokumentinių tyrimų pristatymas. Neurobiologijos mokslo atradimai.
 • IRACIONALŪS PASIRINKIMAI: sąmoningumo didinimas kaip būdas mažinti neįsisąmonintų sprendimų pasireiškimą. Psichologinis žaidimas.
 • PROAKTYVUS SAVARANKIŠKUMAS: įgimta ar išsiugdoma?
 • VIDINIS SPRENDIMAS: kaip atpažinti, kas funkcionalu?
 • METAMOTYVACIJA: kodėl tai būtina sąlyga neapibrėžtumo aplinkose?
 • LYDERIO TAPATYBĖ: kaip suprasti regresuojančias ir besivystančias veikimo kryptis?
 • Filmo „Velnias dėvi Pradą“ ištraukų analizė
 • VYSTYMASIS
 • ANTRAPRENERIŠKAS MĄSTYMO BŪDAS: pagal kokias išraiškas  galime nustatyti?
 • Filmo „Steve Jobs“ ištraukų analizė.
 • LYDERIO MĄSTYMO BŪDO NUSTATYMO METODIKA: kaip atpažinti ir keisti mąstymo ir emocinio reagavimo įpročius, ribojančius mūsų augimą?
 • ESMINIAI ORIENTYRAI, PASIRENKANT SVARBIUS ORGANIZACIJOS ŽMONES AR PARTNERIUS: 20 procentų organizacijos žmonių kuria 80 procentų  veiklos vertės.

FORMATAS:

 • Praktika vyksta ir kaip atviros grupės, kai dalyvauja iš skirtingų organizacijų, ir kaip uždaros grupės, kai užsako viena organizacija.

PRAKTIKOS TRUKMĖ:

 • 1 diena: 4 val.
 • 2 diena: 10 val.

KAINA: 

 • Derinama individualiai pagal kliento užsakymą.

   KODĖL SVARBU SUSIVOKTI SAVO MĄSTYMO BŪDE?
 
Bet kuri įmonė ar projektas yra sistema, kurią valdo tam tikras psichologinis modelis. Modelį formuoja savininkas ir vadovai ar projektų vadovų mąstymo būdas, kuris atsiskleidžia per matomą elgseną, emocinio reagavimo įpročius, sprendimų motyvaciją, vertybes, organizacinės kultūros pasireiškimus ar veiklos procesus.
 
   KODĖL SVARBU KEISTI MĄSTYMO BŪDĄ?   
 
Kaip rodo neuropsichologijos tyrimai, galvos smegenų neuronų tinklai formuoja dvi dinamikas: tiesioginės patirties tinklą ir automatinio režimo tinklą. Tiesioginės patirties tinklas formuoja naują informaciją, eikvoja daug energijos ir reikalauja gebėjimo valdyti dėmesį, o automatinio režimo tinklas atkuria įprastą informaciją, remdamasis ankstesne emocine patirtimi, jame procesai vyksta pagal seną schemą, neuronai susiję tarpusavyje tam tikru būdu ir smegenys eikvoja mažai energijos. Pasikeitus išorinėms sąlygoms, senos schemos - šablonai tampa neveiksmingi, augimo potencialas blokuojamas. Tuomet turėtų įsijungti tiesioginės patirties tinklas, kuris atsakingas už veiksmų pokyčius ir vystymąsi, jame dalyvauja neuronai, nesusieti tarpusavyje įprastame automatinio režimo tinkle. Tačiau esant nepakankamam sąmoningumo lygiui, žmogui nepavyksta „išjungti” automatinio režimo tinklo, tai yra jis automatiškai priima sprendimus, ignoruodamas faktus, funkcionalumą, esmės suvokimą ar sveiko proto pasireiškimą.
 
„JEI NORI KITOKIŲ GYVENIMO REZULTATŲ, PERMĄSTYK, KAS TU… NESI”

Rasa Baltė – Balčiūnienė

 

APIE LEKTORIŲ: Rasa Baltė – Balčiūnienė

Veiklos patirtis:

 •  25 metai vadovavimo ir verslo kūrimo  praktika (įmonių grupė „Femina Bona“)
 • 13 metų lyderių mąstymo pokyčių, organizacijų vystymo  praktika („HAI.LT“ institutas)
 •  10 metų autorinė lyderių sąmoningumo didinimo vienerių metų  programa „AUTHENTICUS“ (baigė virš 200 verslo kūrėjų Lietuvoje ir Rusijoje)
 •  7 metai autorinė metodika organizacijoms „Pischodinaminė strateginė sesija“ (pravesta virš 50 psichodinaminių sesijų Lietuvoje ir Rusijoje)
 •  5 metai tarptautinių požiūrio plėtimo forumų „Naujos prasmės versle„ architektė ir organizatorė
 •  2 metai kūrybinio proto vystymo projektas „AMRES”
 •  1 metai dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose (Dubajuje, Florencijoje su moksliniu tyrimu „Media vaizdinių įtaka jaunimo kūrybinio proto formavimuisi“)
 • 1 metai radijo laidos „Ateities genas“ Žinių radijuje autorė ir vedėja

Veiklos geografija:

Lietuva, Olandija, Švedija, Italija, Ispanija, Latvija, Rusija, Ukraina, Baikalo regionas, Maskva, Sankt Peterburgas, Singapūras, Indonezija, Pakistanas, Dubajus

Esminės minkštosios kompetencijos:

 • ontopsichologijos praktikė  (13 metų)
 • autentifikuojantis individualus ir grupinis koučingas (10 metų)
 • sisteminiai – struktūriniai išdėstymai (7 metai)
 • psicho-semiotika (2 metai)

Visuomeninė veikla:

 •  Lietuvos Švietimo konfederacijos tarybos pirminkė
 •  LPK prezidiumo narė
 •  Vilniaus klubo narė
 • Gurmanų gildijos narė 

Interesų kryptys:

 • Intelektualių lyderių kultūra, save - organizuojančių organizacijų verslo kultūra,
 • prasmingas menas, intuityvi estetika, aukštoji kultūra ir aukštoji estetika
 • inovatyvios švietimo iniciatyvos,
 • nauji verslo modeliai: platformos, papildančios valiutos

 

 

Kaip gimė ši programa?

„10 metų rengdama Sąmoningos lyderystės modulinę programą grupės asmenybinių charakteristikų pokyčiams matuoti buvau susikomplektavusi mąstymo būdą nustatančių klasikinių metodų ir savo kolegų unikalių autorinių metodikų rinkinį, kurį naudoju prieš pradedant mokytis ir prieš paskutinį modulį (plačiau apie tyrimus: www.intellectualleader.com/mokslinis-programos-poveikio-pagrindimas). Šį rinkinį grupių dalyviai sutikdavo su didžiuliu įdomumu ir vis klausdavo, kodėl tai nepritaikau siauresniam poreikiui – „tiesiog atsirinkti sau svarbius (raktinius) tinkamus žmones, partnerius, žmones, kurie turi potencialą vystytis ir augti, o tuo pačiu kelti ekonominį įmonės rezultatą". Tad nutarėme startuoti. Šis vienos dienos seminaras leis susipažinti su metodikos „Lyderio potencialo nustatymas" KITOKIU, visuminiu požiūriu į žmonių pasirinkimą: žmogaus mąstymo būdas apsprendžia jo funkcionalų bei ekonominį rezultatą tiek asmeniniuose,  tiek įmonės rezultatuose. Ši metodika leidžia nustatyti, kiek žmogus pats geba keistis, atsisakydamas atgyvenusių elgsenos stereotipų, kiek yra pasiruošęs išgirsti naują informaciją ir kiek yra sąryšyje su savo vidiniu žinojimu (intuicija). Visa tai yra esmė, kai kalbame apie kūrybinį intelektą, be kurio nėra įmanoma sėkmė dabartiniame laikmetyje. Seminaro metu identifikuosime save ir tuo pačiu formuosime įgūdžius ją taikyti šios metodikos principus savo veikloje“ 

RASA BALTĖ - BALČIŪNIENĖ

Кaip gimė ši programa?
(Rasa Baltė-Balčiūnienė, seminaro vedančioji)                        
                                                 

„10 metų rengdama Sąmoningos lyderystės modulinę programą grupės asmenybinių charakteristikų pokyčiams matuoti buvau susikomplektavusi mąstymo būdą nustatančių klasikinių metodų ir savo kolegų unikalių autorinių metodikų rinkinį, kurį naudoju prieš pradedant mokytis ir prieš paskutinį modulį (plačiau apie tyrimus: www.intellectualleader.com/mokslinis-programos-poveikio-pagrindimas). Šį rinkinį grupių dalyviai sutikdavo su didžiuliu įdomumu ir vis klausdavo, kodėl tai nepritaikau siauresniam poreikiui – „tiesiog atsirinkti sau svarbius (raktinius) tinkamus žmones, partnerius, žmones, kurie turi potencialą vystytis ir augti, o tuo pačiu kelti ekonominį įmonės rezultatą". Tad nutarėme startuoti. Šis vienos dienos seminaras leis susipažinti su metodikos „Lyderio potencialo nustatymas" KITOKIU, visuminiu požiūriu į žmonių pasirinkimą: žmogaus mąstymo būdas apsprendžia jo funkcionalų bei ekonominį rezultatą tiek asmeniniuose,  tiek įmonės rezultatuose. Ši metodika leidžia nustatyti, kiek žmogus pats geba keistis, atsisakydamas atgyvenusių elgsenos stereotipų, kiek yra pasiruošęs išgirsti naują informaciją ir kiek yra sąryšyje su savo vidiniu žinojimu (intuicija). Visa tai yra esmė, kai kalbame apie kūrybinį intelektą, be kurio nėra įmanoma sėkmė dabartiniame laikmetyje. Seminaro metu identifikuosime save ir tuo pačiu formuosime įgūdžius ją taikyti šios metodikos principus savo veikloje“.

APIE LYDERIO POTENCIALO NUSTATYMO  METODIKĄ

Lyderio apibrėžimas

Metodika remiasi šiuo lyderio apibrėžimu:

Lyderiu apibrėžiame žmogų, kuris pasiremdamas savo kūrybiniu intelektu ir vidiniu žinojimu atranda naujus sprendimus užsisenėjusioms problemoms spręsti, geba atsiplėšti nuo standartinio suvokimo ir turi drąsos pasielgti netipiškai, kitaip ir tokiu būdu nuvesti komandą, visą verslą į sėkmę ir į naują kokybę.

Pasąmoninių motyvų lyderio sprendimams vertinimas

Metodika sudaro galimybes pamatyti lyderio pasąmoninę sprendimų motyvaciją, leidžiančią suprasti apie jo galimybes veikti neapibrėžtumo sąlygomis.

Lyderio pasąmoninių motyvų vertinimo svarba

2017 metais Nobelio ekonomikos premija buvo skirta amerikiečiui Richardui H. Thaleriui, kuris sprendimų priėmimą analizavo per psichologinių realijų prizmę. Analizuodamas riboto racionalumo pasekmes, socialines preferencijas ir savikontrolės stokos atvejus, jis parodė, kaip žmonių asmeniniai bruožai sistemingai paveikia individualų sprendimų priėmimo procesą ir pačios rinkos rezultatus. Kitaip tariant sprendimai ne visada būna racionalūs, dažniau jie būna irracionalūs, tiesiogmogiški

Visuminis požiūris

Metodika yra paremta  visuminiu požiūriu į žmogų, kas šiandien jau įvardijama kaip viena svarbiausių personalo  valdymo tendencijų. Laikai keičiasi ir darbas vis rečiau asocijuojasi tik su pajamų šaltiniu. Talentams, lyderiams yra svarbi savirealizacija, savo veiklos įprasminimas ir vertės kūrimas organizacijai bei visuomenei, kurioje veikiama. Taigi be galo svarbu, kad lyderio gyvenimas būtų “vientisas”, jis nebūtų plėšomas vidinių konfliktų ir galiausiai mėgautųsi tuo, ką veikia.

Testų kompleksas

Lyderio potencialo vertinimui naudojami praktikoje patikrinti, skirtingas psichologijos ir vadybos kryptis integruojantys testаi, sujungti  į vieną originalią metodiką:

       

MOKYMUOSE NAUDOJAMA METODIKA

1. DOMINUOJANČIŲ ASMENS VERTYBIŲ TESTAS.

Šis testas atskleidžia asmens vertybes, kurios apsprendžia sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis ir kiek vidiniai konfliktai trukdo vieningai veikti (kaip sutampa mintys ir veiksmai);

2. KONTROLĖS LOKUSO TESTAS.

Šis testas padeda įvertinti, kiek žmogus prisiima atsakomybę už savo sprendimus, veiksmus, rezultatus ir nesėkmes. Tik prisiimantis atsakomybę žmogus keičia realybę (priveda projektus iki rezultatų) ir yra šeimininkiško mentaliteto skleidėjas organizacijose.

3. MĄSTYMO STEREOTIPIŠKUMO TESTAS.

Šis testas parodo, kiek žmogus yra laisvas (arba ne) nuo stereotipų, kurie apsprendžia jo elgseną svarbiose gyvenimo srityse (santykis su pinigais, žmonėmis, moralės ir kultūros srityse). Parodo, kiek jis atviras naujovėms, o kiek jis linkęs vadovautis įprastomis normomis.

4. SPRENDIMŲ MOTYVACIJOS PRIĖMIMO TESTAS.

Šis testas parodo, kuo remiantis žmogus priima sprendimą (pvz. vadovaujasi patirtimi, moralinėmis nuostatomis, funkcionalumu, pan.), tai yra, kiek jo sprendimai orientuojasi į rezultatyvumą, o kiek paremti emocijomis ir stereotipais.

5. GYVENIMO STILIAUS INDEKSO TESTAS.

Šis testas parodo, kiek žmogus yra pasiruošęs keisti savo įpročius, nuostatas, vertybes ir tokiu būdu funkcionaliai veikti.

6. VEIKIMO BŪDO NUSTATYMO TESTAS.

Šis testas padeda nustatyti svarbiausius asmeninio efektyvumo aspektus pagal penkias skales: atsakomybė, valia, autonomija, iniciatyvumas ir gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas užmegzti ir palaikyti funkcionalius tarpusavio santykius.

7. PROJEKCINIAI TESTAI IR VAIDMENINIAI ŽAIDIMAI

Priklausomai nuo grupės lygio, yra atliekami papildomi piešimo  testai ar vyksta vaidmeniniai žaidimai, kurie plečia grupės sąmoningumo lygį ir apjungia visus testus į bendrą visumą.