Lyderio vystymosi programos

LYDERIO VYSTYMOSI PROGRAMOS

Šiandien verslo kontekstas keičiasi iš esmės. „Harvard Business Review” naują verslo kontekstą pavadino VUCA realybe, kuriai būdinga:

 • kintamumas (angl. Volatility),
 • neapibrėžtumas (angl. Uncertainty),
 • kompleksiškumas (angl. Complexity),
 • daugiaprasmybė (angl. Ambiguity).

Ateities lyderio tapsmo programose, pasitelkiant inovatyviausias psichologijos, filosofijos, sociologijos, vadybos mokslų praktinės žinias vystoma 15 ATEITIES GYVENIMO LYDERIO KOMPETENCIJŲ:

 • Gyvybės logikos universalių dėsnių suvokimas ir pažinimas.
 • Gilių prasmių suvokimas ir realizavimas.
 • Intuityvus sprendimų priėmimas ir intuityvus veikimas.
 • Bendradarbiavimo ir vystymosi aplinkos kūrimas.
 • Informacijos, vaizdinių, laiko ir energijos valdymas.
 • Pasąmoninių dinamikų pažinimas ir valdymas.
 • Stereotipų transformavimas.
 • Sisteminis mąstymas ir sisteminių ryšių valdymas.
 • Kompleksinis mąstymas ir kompleksiškumo valdymas.
 • Integralus mąstymas ir integrali refleksija.

INTELEKTUALAUS LYDERIO VYSTYMOSI PROGRAMOS ugdo naujas ateities lyderio komptencijas, vystydamos sąmoningumą, keisdamos ribojančius stereotipus, ugdydamos visuminį strateginį mąstymą ir požiūrį į inovacijas, per meną vystydamos lyderio kūrybinį protą.

 

Sąmoningos lyderystės tęstinė programa „AUTHENTICUS">>

Kūrybinio mąstymo programa „MENO PSICHOLOGIJA">>

Strateginės peržvalgos sesija „STRATEGINIS MĄSTYMAS KAIP VISUMA">>

Strateginės peržvalgos sesija „INOVACIJA KAIP VISUMA">>

Požiūrio keitimo programa „GYVENIMO LYDERIO PSICHOLOGIJA">>

Naujos kompetencijos ugdymo tęstinė programa „MĄSTYMO VAIZDINIŲ PSICHOLOGIJA">>