"NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė "NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė 

NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Verslas – Mokslas – Mada – Dizainas – Menas – Psichologija – Inovacijos - Švietimas
 
2018 m. birželio 1 – 3 d.
LIZARI CAMPUS (Latvija)
 
 
TIKSLAS:
 
Sukurti gyvą erdvę, kuri išplėstų požiūrį ir padėtų atrasti naujus įrankius KŪRYBINO PROTO vystymui versle ir asmeniniame gyvenime per:
  • KŪRYBINIU PROTU grindžiamų veiklų (mada, dizainas, gyvenimo estetika) tarpdisciplininę analizę ir praktinius pavyzdžius;
  • Gilesnes įžvalgas (antropologija, psichologija, ekonomika, semiotika) apie KŪRYBINIO PROTO paskirtį ir jo formavimąsi, paliečiant masinio vartojimo kultūros iššūkius ir ateities galimybes;
  • KŪRYBINIO PROTO vystymuisi reikalingų pokyčių versle ir asmeninėje veikloje TIESIOGINĮ PATYRIMĄ;
  • PRAKTINĮ naujų projektų, įrankių, prototipų vystyma, siekiant įprasminti naują požiūrį į KŪRYBINĮ PROTĄ versle ir asmeninėje veikloje.

PRANEŠĖJAI IR DALYVIAI:

  • VERSLO KŪRĖJAI 
  • INTELEKTUALAI IR MOKSLININKAI
  • MADOS IR DIZAINO ANTREPRENERIAI
  • MARKETINGO SPECIALISTAI
  • ESTETIKOS KŪRĖJAI, MENO ATSTOVAI

 

TEMOS:

KŪRYBINIO PROTO KRIZĖ: tarpdisciplininis ir visuminis požiūris į gyvenimo reiškinius

ĮVAIZDŽIO PSICHOLOGIJA: poveikis žmogaus pasirinkimams ir savirealizacijai

KŪRYBINIO PROTO ANTROPOLOGIJA: objektyvus ir socialinis grožio kriterijus
KŪRYBINIO PROTO SEMIOTIKA: simboliai kaip kultūros valdymo priemonė
KŪRYBA KAIP ŽMOGAUS PROJEKCIJA: koks žmogus viduje, tokie rezultatai išorėje
Meno ir žiniasklaidos formuojamų įvaizdžių įtaka žmogui
SĄMONINGUMO IR JAUTRUMO VYSTYMAS: išeitis iš kūrybinio proto krizės
AUTENTIŠKUMAS IR INDIVIDUALUMAS: kaip atspindėti (išreikšti) tikrąjį asmenybės identiškumą
AUKŠČIAUSIA ESTETIKOS PRASMĖ: asmenybės augimas per grožio ir pasitenkinimo giluminį pajautimą
KŪRYBINIO PROTO PARADIGMOS POKYČIAI: perėjimas nuo brukimo ir vartojimo kultūros į autentiškumo išryškinimo ir žmogaus savirealizacijos skatinimo kultūrą
KITOKS POŽIŪRIS Į KŪRYBĄ:laimingas žmogus kuria autentiškus dalykus
ĮKVĖPIMO PAIEŠKOS: gamta, aukštasis menas, intuityvūs vaizdiniai

NAUJI VEIKIMO BŪDAI:
– sėkmingi gamtos principų taikymo veikloje pavyzdžiai (organinė architektūra, estetinė odontologija, dizainerių darbai drabužių, interjero, juvelyrikos srityse)

– sėkmingi pozityvių vaizdinių naudojimo pavyzdžiai (sakralinių simbolių pritaikymas moderniame pasaulyje, improvizacijos meno srityje, gamtos simboliai)
– sėkmingi verslo modeliai (holistinis požiūris į žmogų, socialinių problemų sprendimas, įvairių sričių sujungimas)
– sėkmingi kūrybingų žmonių bendradarbiavimo pavyzdžiai

VIETA:

TARPTAUTINIS KULTŪROS IR MOKSLO CENTRAS „LIZARI CAMPUS“ (Latvija).

TAI VIETA, IŠSISKIRIANTI UNIKALIA GAMTOS IR ARCHITEKTŪROS HARMONIJA. 
Pagrindinė centro idėja – pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui jaukią, funkcionalią ir unikalaus dizaino gyvenamąją erdvę. Čia kiekvienas, dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, turi galimybę prisiliesti prie humanistinės kultūros bei pabūti vienumoje su savimi ir gamta.
 
PARTNERIAI:
 
 
 

SUSISIEKITE SU MUMIS

  Email: registracija@hai.lt

Tel.: +370 610 61272

Registracija vyksta iki gegužės 15 dienos.