"NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą" - 2018

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė "NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė 

NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Verslas – Mokslas – Mada – Dizainas – Menas – Psichologija – Inovacijos - Švietimas
 
2018 m. birželio 1 – 3 d.
LIZARI CAMPUS (Latvija)
 
 
TIKSLAS:
 
Sukurti gyvą erdvę, kuri išplėstų požiūrį ir padėtų atrasti naujus įrankius KŪRYBINO PROTO vystymui versle ir asmeniniame gyvenime per:
 • KŪRYBINIU PROTU grindžiamų veiklų (mada, dizainas, gyvenimo estetika) tarpdisciplininę analizę ir praktinius pavyzdžius;
 • Gilesnes įžvalgas (antropologija, psichologija, ekonomika, semiotika) apie KŪRYBINIO PROTO paskirtį ir jo formavimąsi, paliečiant masinio vartojimo kultūros iššūkius ir ateities galimybes;
 • KŪRYBINIO PROTO vystymuisi reikalingų pokyčių versle ir asmeninėje veikloje TIESIOGINĮ PATYRIMĄ;
 • PRAKTINĮ naujų projektų, įrankių, prototipų vystyma, siekiant įprasminti naują požiūrį į KŪRYBINĮ PROTĄ versle ir asmeninėje veikloje.

PRANEŠĖJAI IR DALYVIAI:

 • VERSLO KŪRĖJAI 
 • INTELEKTUALAI IR MOKSLININKAI
 • MADOS IR DIZAINO ANTREPRENERIAI
 • MARKETINGO SPECIALISTAI
 • ESTETIKOS KŪRĖJAI, MENO ATSTOVAI

 

TEMOS:

 • KŪRYBINIO PROTO KRIZĖ: tarpdisciplininis ir visuminis požiūris į gyvenimo reiškinius
 • ĮVAIZDŽIO PSICHOLOGIJA: poveikis žmogaus pasirinkimams ir savirealizacijai
 • KŪRYBINIO PROTO ANTROPOLOGIJA: objektyvus ir socialinis grožio kriterijus
 • KŪRYBINIO PROTO SEMIOTIKA: simboliai kaip kultūros valdymo priemonė
 • KŪRYBA KAIP ŽMOGAUS PROJEKCIJA: koks žmogus viduje, tokie rezultatai išorėje
 • Meno ir žiniasklaidos formuojamų įvaizdžių įtaka žmogui
 • SĄMONINGUMO IR JAUTRUMO VYSTYMAS: išeitis iš kūrybinio proto krizės
 • AUTENTIŠKUMAS IR INDIVIDUALUMAS: kaip atspindėti (išreikšti) tikrąjį asmenybės identiškumą
 • AUKŠČIAUSIA ESTETIKOS PRASMĖ: asmenybės augimas per grožio ir pasitenkinimo giluminį pajautimą
 • KŪRYBINIO PROTO PARADIGMOS POKYČIAI: perėjimas nuo brukimo ir vartojimo kultūros į autentiškumo išryškinimo ir žmogaus savirealizacijos skatinimo kultūrą
 • KITOKS POŽIŪRIS Į KŪRYBĄ:laimingas žmogus kuria autentiškus dalykus
 • ĮKVĖPIMO PAIEŠKOS: gamta, aukštasis menas, intuityvūs vaizdiniai
 • NAUJI VEIKIMO BŪDAI:

–      sėkmingi gamtos principų taikymo veikloje pavyzdžiai (organinė architektūra, estetinė odontologija, dizainerių darbai drabužių, interjero, juvelyrikos srityse)
–      sėkmingi pozityvių vaizdinių naudojimo pavyzdžiai (sakralinių simbolių pritaikymas moderniame pasaulyje, improvizacijos meno srityje, gamtos simboliai)
–      sėkmingi verslo modeliai (holistinis požiūris į žmogų, socialinių problemų sprendimas, įvairių sričių sujungimas)
–      sėkmingi kūrybingų žmonių bendradarbiavimo pavyzdžiai

VIETA:

TARPTAUTINIS KULTŪROS IR MOKSLO CENTRAS „LIZARI CAMPUS“ (Latvija).

TAI VIETA, IŠSISKIRIANTI UNIKALIA GAMTOS IR ARCHITEKTŪROS HARMONIJA. 
Pagrindinė centro idėja – pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui jaukią, funkcionalią ir unikalaus dizaino gyvenamąją erdvę. Čia kiekvienas, dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, turi galimybę prisiliesti prie humanistinės kultūros bei pabūti vienumoje su savimi ir gamta.
 
PARTNERIAI:
 
 
 

SUSISIEKITE SU MUMIS

  Email: registracija@hai.lt

Tel.: +370 610 61272

Registracija vyksta iki gegužės 15 dienos.