NAUJOS PRASMĖS VERSLE, LATVIJA 2018

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė 

NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Verslas – Mokslas – Mada – Dizainas – Menas – Psichologija – Inovacijos - Švietimas
 
Vyko 2018 m. birželio 1–3 d.
LIZARI CAMPUS (Latvija)
 
 
TIKSLAS
 
Sukurti gyvą erdvę, kuri išplėstų požiūrį ir padėtų atrasti naujų įrankių kūrybinio proto vystymui versle ir asmeniniame gyvenime:
 • per kūrybiniu protu grindžiamų veiklų (mados, dizaino, gyvenimo estetikos) tarpdisciplininę analizę ir praktinius pavyzdžius;
 • per gilesnes (antropologines, psichologines, ekonomines, semiotines) įžvalgas apie kūrybinio proto paskirtį ir jo formavimąsi, paliečiant masinio vartojimo kultūros iššūkius;
 • per pokyčių versle ir asmeninėje veikloje tiesioginį patyrimą;
 • per praktinį naujų projektų, įrankių, prototipų vystymą.

PRANEŠĖJAI IR DALYVIAI

 • Verslo kūrėjai
 • Mokslininkai
 • Mados ir dizaino sričių antrepreneriai
 • Rinkodaros specialistai
 • Menininkai, estetikos kūrėjai

 

TEMOS

 • KŪRYBINIO PROTO KRIZĖ: tarpdisciplininis ir visuminis požiūris į gyvenimo reiškinius.
 • ĮVAIZDŽIO PSICHOLOGIJA: poveikis žmogaus pasirinkimams ir savirealizacijai.
 • KŪRYBINIO PROTO ANTROPOLOGIJA: objektyvus ir socialinis grožio kriterijus.
 • KŪRYBINIO PROTO SEMIOTIKA: simboliai kaip kultūros valdymo priemonė.
 • KŪRYBA KAIP ŽMOGAUS PROJEKCIJA: koks žmogus viduje, tokie rezultatai išorėje.
 • MENAS IR ŽINIASKLAIDA: formuojamų įvaizdžių įtaka žmogui.
 • SĄMONINGUMO IR JAUTRUMO VYSTYMAS: išeitis iš kūrybinio proto krizės.
 • AUTENTIŠKUMAS IR INDIVIDUALUMAS: kaip atspindėti (išreikšti) tikrąjį asmenybės identiškumą.
 • AUKŠČIAUSIA ESTETIKOS PRASMĖ: asmenybės augimas per grožio ir pasitenkinimo giluminį pajautimą.
 • KŪRYBINIO PROTO PARADIGMOS POKYČIAI: perėjimas nuo brukimo ir vartojimo kultūros prie autentiškumo ir žmogaus savirealizacijos skatinimo kultūros.
 • KITOKS POŽIŪRIS Į KŪRYBĄ: laimingas žmogus kuria autentiškus dalykus.
 • ĮKVĖPIMO PAIEŠKOS: gamta, aukštasis menas, intuityvūs vaizdiniai.
 • NAUJI VEIKIMO BŪDAI:

–      sėkmingi gamtos principų taikymo veikloje pavyzdžiai (organinė architektūra, estetinė odontologija, dizainerių darbai drabužių, interjero, juvelyrikos srityse);
–      sėkmingi pozityvių vaizdinių naudojimo pavyzdžiai (sakralinių simbolių pritaikymas moderniame pasaulyje, improvizacijos meno srityje, gamtos simboliai);
–      sėkmingi verslo modeliai (holistinis požiūris į žmogų, socialinių problemų sprendimas, įvairių sričių sujungimas);
–      sėkmingi kūrybingų žmonių bendradarbiavimo pavyzdžiai.

VIETA

TARPTAUTINIS KULTŪROS IR MOKSLO CENTRAS „LIZARI CAMPUS“ (Latvija)

ŠI VIETA IŠSISKIRIA UNIKALIA GAMTOS IR ARCHITEKTŪROS HARMONIJA. 
Pagrindinė centro idėja – pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui jaukią, funkcionalią ir unikalaus dizaino gyvenamąją erdvę.
Čia kiekvienas, dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, turi galimybę prisiliesti prie humanistinės kultūros, pabūti vienumoje su savimi ir gamta.
 
PARTNERIAI