Inovacijos kaip visuma

Dialogų savaitė

 

 

Tikslas - sutelkti naujos versložiūros kūrėjus, kartu kuriant IŠMINTINGĄ, KŪRYBINGĄ ir GRAŽIĄ ateities LIETUVĄ.

PLAČIAU>>

DIALOGŲ SAVAITĖS IDĖJA

Nauja VERSLOŽIŪRA yra pagrindas verslui veikti naujai besiformuojančiame psichosocialinės gerovės kontekste.

ERDVĖ, kurioje susitinka naujos versložiūros kūrėjai: verslininkai, lyderiai, vadovai, konsultantai, antrepreneriai, intelektualai.

TIKSLAS:

  • telkti naujos versložiūros kūrėjus, kuriant išmintingą, kūrybingą ir gražią Lietuvą;
  • įkvėpti idėjų verslo vystymui;
  • atrasti įžvalgų verslo ateities strategijoms;
  • kurti sąlygas megzti ryšius, dalintis patirtimi;
  • plėsti požiūrį į socialinius, kultūrinius gyvenimo reiškinius.

TEMA – INOVACIJOS KAIP VISUMA:

  • horizontalios inovacijos - tai prisitaikančios inovacijos, kurios remiasi fragmentiška samprata, kad inovacijos – tai naujovės, kuriančios ekonominį, komercinį efektą;
  • vertikalios inovacijos – tai proveržio inovacijos, kurios remiasi visumine samprata, kad inovacijos gimsta iš visumos, kaip lyderio ir organizacijos vystymosi dalis.

 

VEDĖJAS

      Andrej TESLINOV

Profesorius, technikos mokslų daktaras, mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ generalinis direktorius www.DBAconcept.ru, konceptualių analitikų klubo vadovas (www.master-concept.ru). Atviro Didžiosios Britanijos universiteto dėstytojas (www.open.ac.uk), МИМ ЛИНК Mokslinis konsultantas (www.ou-link.ru), knygų-bestselerių apie vystomąjį valdymą ir konceptualų sudėtingų sprendimų projektavimą autorius. Daugiau informacijos www.teslinov.ru