Strateginis valdymas kaip visuma

Strateginės peržvalgos sesija

Kviečiame pamąstyti. Pamąstyti ne tik apie strateginius verslo sprendimus, bet  ir apie ateitį…

Vedantysis - prof. GENADIJUS KONSTANTINOVAS,

vienas geriausių strateginio valdymo konsultantų Rusijoje, Pasaulio banko instituto ekspertas įmonių valdymo srityje.

PLAČIAU>>

 
 
 
„Gražios strateginės mintys gimsta ir subręsta meistro galvoje, kuris moka suprasti daiktų ir įvykių esmę, jausti gyvenimo ir laiko grožį ir visa tai transformuoti į grakštų permainų šokį.“
/prof. Genadijus Konstantinovas/

 

STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS IDĖJA:

Tai naujo formato – ATEITIES IŠŠŪKIŲ IR EINAMŲJŲ SPRENDIMŲ suderinamumo paieškos sesija, kurioje dalyvauja 4-5 organizacijų vadovų komandos ir atskiri įmonių lyderiai. Sesija sudaro galimybes pažinti VISUMINIO STRATEGINIO MĄSTYMO principus ir instrumentus, pritaikant juos savo organizacijos veiklos peržvalgai.

 
VISUMINIO STRATEGINIO MĄSTYMO ESMĖ:
 
Iki šiol mąstėme: suformuluokite misiją ir iš jos seks tikslai. Praktikoje viskas ne taip paprasta. Greitai besikeičiame ir sudėtingėjančiame šiandienos kontekste fragmentuotas strateginis mąstymas neveikia. Šiandien reikalingas strateginis mąstymas – tai visų pirma pamąstymai apie ateitį, apie veiklos prasmę, apie verslą kaip visumą. 
 
Visuminis strateginis mąstymas apima platesnius aspektus:
 • STRATEGO PROTAS.
 • STRATEGO GYVENIMO STILIUS.
 • VERSLAS KAIP VISUMA.
 • ATEITIS KAIP BŪSIMAS ĮVYKIŲ SRAUTAS.
 • STRATEGINIAI APMĄSTYMAI.
 • VEIKSMAI KAIP STRATEGINĖS UŽDUOTYS.
STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS TEMOS:
 • Strateginis mąstymas naujame pasaulyje.
 • Strateginės minties evoliucija.
 • Strateginiai apmąstymai.
 • Strateginių sprendimų srauto valdymas.
 • Strateginis pasirinkimas neapibrėžtumo sąlygomis.
 • Strateginis paradoksas. 
 • Dinaminė sprendimų integracija.
 • Ateities vizija ir pamąstymai apie ateitį.
 • Strateginiai horizontai.
 • Operatyvių ir strateginių sprendimų integracija.
 • Strategijos matrica.
 • Surinkimo taškas.
 • Strateginis mąstymas poindustriniame pasaulyje.  
 • Esminės šiuolaikinio verslo problemos.
 • Esminės šiuolaikinės vadybos problemos.
 
METODIKA:
Strateginėje peržvalgos sesijoje integruojasi naujausiosios konceptualios žinios, gyvi aptarimai-konsultacijos, praktinių žinių apsikeitimas ir naujų įrankių įsisavinimas.
 
KAINA:
 
Derinama individualiai pagal kliento užsakymą.
 
VEDANTYSIS:

prof. GENADIJUS KONSTANTINOVAS


Tai - vienas žymesnių ekonomikos ir vadybos profesorių, vienas geriausių Rusijos konsultantų įmonių valdymo ir strateginės vadybos srityse. Prof. Genadijus Konstantinovas yra fizikos ir matematikos mokslų daktaras, Pasaulio banko instituto ekspertas įmonių valdymo klausimais, Rusijos–Kanados įmonių valdymo programos akademinių reikalų direktorius, GU Maskvos aukštosios ekonomikos mokyklos įmonių valdymo centro direktorius, bendrosios ir strateginės vadybos katedros vedėjas ir profesorius. Prof. G.Konstantinovas nagrinėja įmonių restruktūrizavimo, sisteminio mąstymo, konkurencijos naujos ekonomikos sąlygomis problemas.
Daugiau informacijos - http://www.time-stream.ru